Troms fylkeskommune

Søknad om arbeidsstipend for skapende og utøvende kunstnere

Opplysninger om søkeren

Gateadresse eller postboks

Registrer url til egen nettside
Last opp filvedlegg med CV
Hvordan skal arbeidsstipendet brukes?

Informasjon om andre tilskudd

Har du i løpet av de siste tre årene mottatt offentlige eller private tilskudd, stipender e.l.?


Kunstnerisk produksjon

Gi en oversikt over kunstnerisk produksjon.
Andre opplysninger

Her kan du sette inn relevante lenker som viser til kunstnerisk produksjon. Vennligst ta kontakt med saksbehandler dersom du ikke har tilstrekkelig digital dokumentasjon.
Signatur

Det bekreftes at korrekte opplysninger er gitt, og at innsendt søknad regnes som søkers signatur.