Troms og Finnmark fylkeskommune

Tilbud om innmelding til Den kulturelle skolesekken 2019/2020

Søknadsfrist er 1. oktober

 

Tittel på produksjonen og kontaktinformasjonDen det skal inngås avtale med

GateadresseFyll inn navn på kontaktperson.


Opplysninger om produksjonen og kostnader

Valgfritt felt.Maks 600 tegn, med forbehold om redaksjonell endringVelg type pris før summen registreres.Per visning av film, billedkunst etc.

Per gjennomføring
Turnéinformasjon
Angis i minutter, inklusive formidling


Angis i minutter

Angis i minutter

Oppgi antall personer
Strømkrav, scenestørrelse, blending, garderober

Beskriv frakt, evt utstyr som må leies av oppdragsgiver
Vedlegg og mer informasjon

Til bruk for presentasjon på Kultur i Troms sin nettside. Maks størrelse 1 MB.

Minimum 96 dpi.


Url til nettsider, omtaler, opptak, YouTube mm.

Kan innsendte bilder og info om produksjonen benyttes på Kultur i Troms og Troms fylkeskommunes nettsider?Tilrettelegging

Kan produksjonen utvides og/eller tilpasses slik at den kan nå elever med spesielle utfordringer?Kan produksjonen tilbys utenfor DKS, f.eks. til Den kulturelle spaserstokken?


Bekreftelse og innsending

Det er ikke adgang til å påklage vedtak gjort i programområdet.

Skriv ut skjema før innsending for egen referanse