Troms og Finnmark fylkeskommune

Vedlegg, som foto av bygningen / eiendommen sendes til saksbehandler på e-post. Minst ett bilde som dokumenterer søknaden må sendes inn. Opplys i eposten hvilket gårds- og bruksnummer, og hvilken kommune innsendingen gjelder.

Eposten sendes til Dag Magnus Andreassen, dag.andreassen@tffk.no

Redningsplanken

Bygning/eiendomEierFylles kun ut hvis adressen er en annen enn bygningens adresse.


Beskrivelse

Merknader

Økonomi


Beskrivelse av finansiering og totalkostnader

Hvilket kontonummer skal tilskuddet utbetales til?

Søker er kjent med at det ikke kan tas utbytte fra prosjekter / tiltak som mottar støtte fra Troms fylkeskommunes tilskuddsordninger.
Vedlegg

Eks. YouTube, Vimeo, nyhetsklipp eller andre elektroniske presseoppslag.

Det bekreftes at korrekte opplysninger er gitt, og at innsendt søknad regnes som søkers signatur

Husk å sende epost med fotovedlegg til saksbehandler etter at du har sendt inn søknadsskjemaet om redningsplanken.