Troms fylkeskommune

Felt merket med * er obligatoriske og må fylles ut før innsending.

 

I felt for konkurranser føres det opp oversikt over plasseringer og prestasjoner på landsdels- (minimum NNM), nasjonalt og internasjonalt nivå siste sesong. Ta med inntil de 5-6 beste plasseringer i mesterskapene som skissert over, ingenting annet, skriv så kort som mulig. Kretsmesterskap og lokale stevner skal ikke tas med her.

Søknad om idrettsstipend

PersonaliaRegistrer fødselsdato med dag, måned og år. Klikk på årstall for å endre fødselsår.

Idrett


Konkurranser


Registrer dag, måned og år for konkurransen.

Med evt klasse.


Registrer dag, måned og år for konkurransen.

Med evt klasse.


Registrer dag, måned og år for konkurransen.

Med evt klasse.


Registrer dag, måned og år for konkurransen.

Med evt klasse.


Registrer dag, måned og år for konkurransen.

Med evt klasse.


Registrer dag, måned og år for konkurransen.

Med evt klasse.